Samen sterk

BEVLOGEN | FLEXIBEL | ONTMOETEN | VERBINDEN

We leven in bijzondere tijden en hopen van harte dat we als branche goed door deze periode heen komen.
Laten we samenwerken. We zijn ongelooflijk trots op IEDEREEN die op dit moment zijn beste beentje voor zet om de voedselketen zo normaal als mogelijk te laten functioneren.

Het is een continu veranderende en complexe situatie waarbij het kan zijn dat sommigen van u te maken hebben met een af- of juist toename in uw afzet. Dit wellicht in combinatie met mensen die zich ziekmelden of thuisblijven.

Laten we vooral niet schromen om een beroep te doen op elkaar op het gebied van bijvoorbeeld personeel, ruimte, transport, flexibiliteit, logistiek, samen kosten besparen, creatief denken etc. Kortom: Laten we elkaar zoveel mogelijk helpen.

Desemenzo blijft operationeel.

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen afgekondigd als gevolg van het Coronavirus. De Voedselketen is opgenomen in de lijst “Cruciale Branches & Vitale Beroepsgroepen”. Desemenzo opereert in de Voedselketen en is als zodanig onderdeel van deze “Cruciale Branches & Vitale Beroepsgroepen”.

Desemenzo blijft met de kennis van vandaag normaal functioneren. We blijven ons, ook op basis van nieuwe ontwikkelingen, flexibel opstellen.

Mochten er zaken zijn die impact hebben op uw organisatie dan stellen we u hiervan uiteraard op de hoogte. We stellen het zeer op prijs wanneer u ons ook spoedig op de hoogte stelt als er ontwikkelingen zijn aan uw kant, die impact hebben op Desemenzo.

Wij koesteren onze lange en zorgvuldig opgebouwde relaties en willen niets anders dan deze continueren tijdens, maar vooral ná deze situatie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben dan staan we tot uw beschikking! Bel, app of mail ons!